Bản in

Thế giới

Thứ Hai, 23/7/2018 17:01

Anh Quốc: Giáo dục tài chính cho học sinh tiểu học

Anh Quốc: Giáo dục tài chính cho học sinh tiểu học

GD&TĐ - Hai mươi công ty đầu tư và tiết kiệm hàng đầu ở Vương quốc Anh đã đề ra một sáng kiến giáo dục tài chánh gọi là KickStart Money để kiểm tra tính hiệu quả của việc giáo dục quản lý tiền dành cho học sinh tiểu học.

Để thực hiện sáng kiến này, họ mời các chuyên gia phát biểu tại các cuộc hội thảo tổ chức ở các trường tiểu học, nhằm giúp các em học sinh hiểu giá trị của tiền, sự khác nhau giữa “nhu cầu”và “mong muốn”, cũng như hiệu quả của việc tiết kiệm.

Một đánh giá độc lập về tác động của chương trình này cho thấy 68% học sinh có cảm hứng về tiết kiệm. Ba tháng sau khi tham gia hội thảo, có đến 70% học sinh “làm việc hướng đến mục tiêu để dành” và 87% học sinh “hiểu các quyết định tài chính của mình sẽ mang lại những kết quả như thế nào”. Các em cũng thể hiện sự hiểu biết về khái niệm tài chính cơ bản và mô tả đúng về “ngân sách”.

Theo sáng kiến KickStart, quan điểm mang tính hành vi về tiền được hình thành khi trẻ lên 7 tuổi, nhưng có đến 2 phần 3 các bậc cha mẹ không hề nói chuyện với con mình về tiền và có rất ít trường tiểu học có chương trình giáo dục tài chính.

Theo Tố Linh
Universityworldnews