Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thanh tra TP.HCM yêu cầu thu hồi 491 triệu đồng quyết toán sai tại Trường THCS Thạnh An

Anh Tú - 29/03/2020, 19:00 GMT+7 | Thời sự
Trường THCS Thạnh An nơi mà Thanh tra TP.HCM vừa yêu cầu thu hồi số tiền 491 triệu đồng nộp lại Ngân sách TP.HCM vì quyết toán lố(Ảnh minh họa)Trường THCS Thạnh An nơi mà Thanh tra TP.HCM vừa yêu cầu thu hồi số tiền 491 triệu đồng nộp lại Ngân sách TP.HCM vì quyết toán lố(Ảnh minh họa)

Sau 6 tháng thanh tra,  nhiều sai phạm của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã được Thanh tra TP.HCM nêu ra tại kết luận số 21/TB-TTTP-P5.

Cụ thể, theo Thanh tra TP.HCM trong quá trình thực hiện dự án, các hạng mục xây dựng khu vực huyện Cần Giờ, Ban quản lý đã để xảy ra sai phạm trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán tại 3 dự án (Dự án Xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác, Dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, Dự án Xây dựng tuyến đường tránh liên xã An Thới Đông- Lý  Nhơn)  với tổng số tiền trên 3,3 tỉ đồng. 

Công tác nghiệm thu, quyết toán tại Dự án nâng cấp Trường THCS Thạnh An cũng có nhiều sai phạm như: việc tính khối lượng chưa phù hợp trong công tác ván khuôn cọc, thực hiện không đúng biện pháp thi công được phê duyệt. Do đó, Thanh tra TP.HCM kết luận buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu và thu hồi giá trị tính sai theo quy định tại Điểm b, khoản 5, Điều 34, Nghị Định 139/2017/NĐ-CP.

Từ các sai phạm được chỉ ra, Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND huyện Cần Giờ rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư, công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán. Tăng cường cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với công tác quản lý, giám sát để nâng cao chất lượng hiệu quả việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới. 

Kết luận của Thanh tra TP.HCM về một số sai phạm của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ

Xem xét, chấn chỉnh việc chỉ định thầu đối với các nhà thầu tư vấn có liên quan đến vi phạm trong công tác lập dự toán với giá trị 3.375.035.347 đồng.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm với Lãnh đạo phụ trách, Chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế- dự toán, chủ trì thẩm tra, tư vấn giám sát... đã để xảy ra thiếu sót trong công tác lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, công tác quản lý, giám sát thi công theo kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Giao Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nhanh chóng có văn bản hướng dẫn Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ lập thủ tục phê duyệt dự toán các dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư công. 

Đặc biệt, giao Chánh Thanh tra TP.HCM giám sát, truy thu, nộp vào Ngân sách số tiền 491.430.176 đồng là số tiền quyết toán cần giảm trừ tại Dự án nâng cấp Trường THCS Thạnh An.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm