Ước Tính

Trứng lạnh có thể để nhiệt độ phòng bao lâu?

Trứng lạnh có thể để nhiệt độ phòng bao lâu?

Một khi được để trong tủ lạnh, trứng có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần sau ngày đóng gói, miễn là bạn biết cách bảo quản trứng đúng cách. Nhưng trứng có thể để bên ngoài tủ lạnh trong bao lâu nếu trước đó nó đã được làm lạnh?

Tin tiêu điểm