đặt tên con

Đặt tên con 'không đụng hàng' cho… bõ ghét

Đặt tên con 'không đụng hàng' cho… bõ ghét

Tức vì hàng xóm đặt tên con giống tên mình để chửi "ghé", ông Phú bảo vợ gắng đẻ thêm đứa nữa, đặt tên giống cha “gã” hàng xóm để chửi… trả thù. Có người thì vì cái tên 'không đụng hàng' mà suýt không cưới được vợ.

Đặt tên con không 'đụng hàng': Chào - Hỏi - Lai - Rai

Đặt tên con không 'đụng hàng': Chào - Hỏi - Lai - Rai

Mấy chục năm trước, người làng tôi đặt tên con đa phần “ngẫu hứng”, nghĩ gì đặt nấy, nhớ đâu đặt đó. Thành ra, trẻ trong làng hay mang những cái tên ngồ ngộ, tên không “đụng hàng”, có khi gây sốc, thậm chí... khó đỡ.