đặt tên

Phát hiện ra loài khủng long đuôi roi mới

Phát hiện ra loài khủng long đuôi roi mới

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã xác định được một loài khủng long chân thằn lằn (sauropod) mới. Một mẫu vật khủng long 150 triệu năm tuổi thuộc về một nhóm mới được gọi là “khủng long đuôi roi”.

Tin tiêu điểm