đầu tư phát triển

Giao vốn kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn

Giao vốn kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 hơn 2.270 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Đề án Định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.