đầu tư cho giáo dục

Cần bảo đảm thực chi ngân sách cho giáo dục

Cần bảo đảm thực chi ngân sách cho giáo dục

GD&TĐ - Tổng hợp của Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) – Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) – về các ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) cho thấy: đa số ý kiến nhất trí với Điều 94 của dự thảo Luật quy định: “Nhà nước dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước”.

Xã hội hoá mạnh ở lĩnh vực giáo dục và y tế

Xã hội hoá mạnh ở lĩnh vực giáo dục và y tế

GD&TĐ - "Xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp diễn ra mạnh ở lĩnh vực y tế và giáo dục", ông Nguyễn Bích Lâm (Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương) thông tin tại cuộc họp báo sáng 19/9 về kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017.