đấu tranh đòi hỏi quyền lợi

Anh: Các trường học đối mặt với quỹ hưu trí lên tới 1,7 tỷ bảng

Anh: Các trường học đối mặt với quỹ hưu trí lên tới 1,7 tỷ bảng

GD&TĐ - Giữa bối cảnh hệ thống GD Anh đang sôi sục bởi kế hoạch cắt giảm ngân sách hỗ trợ của chính phủ, các trường học nước này cũng đối mặt với những căng thẳng không kém đối với nguồn tài chính của họ, trừ khi chính phủ hành động để chia sẻ gánh nặng về quỹ hưu trí lên tới 1,7 tỷ bảng, theo nghiên cứu chính thức của quốc hội.