đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế tại Trung Quốc vào cuối tháng 11/2019