đại ngàn Trường Sơn

Người thắp lửa khuyến học ở đại ngàn Trường Sơn

Người thắp lửa khuyến học ở đại ngàn Trường Sơn

GD&TĐ - Già Hồ Doi vẫn vững tay lái mặc cho tôi ngồi phía sau người cứ chao đi sau những lần xe sụp ổ gà. Đường đến nhà Hồ Văn Rai ở bản Xa Ry (xã Hướng Phùng – H. Hướng Hóa, Quảng Trị) phải đi qua nhiều khúc cua quanh co, cây rừng vươn ra che gần kín lối. 20 năm qua, Hồ Doi không nhớ hết được mình đã qua bao nhiêu đèo dốc, lội bao nhiêu con suối, thuyết phục bao nhiêu gia đình để vận động con em đến trường học chữ...