đạt chuẩn

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ: Bắt đầu từ đội ngũ giáo viên

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ: Bắt đầu từ đội ngũ giáo viên

GD&TĐ - Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 - 2019. Tuy nhiên, một thực tế là chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong các trường phổ thông còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Làm thế nào để cải thiện chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong trường học là vấn đề cấp thiết trong quá trình đổi mới giáo dục.
 

Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Trường Đại học Luật, Đại học Huế tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế, được thành lập từ năm 1957. Từ 03/03/2015, Trường Đại học Luật chính thức là một trong 8 trường thành viên thuộc Đại học Huế. Hiện nay, Nhà trường đang được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo tất cả các bậc học từ đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ.