đỡ

Dũng khí nhổ răng

Dũng khí nhổ răng

Một võ sĩ quyền anh tìm đến bác sĩ nha khoa với vẻ mặt mệt mỏi nói:

Sống chung với… (P1)

Sống chung với… (P1)

Hắn, sống chung với thị, và hai đứa lóc nhóc. Một mối quan hệ truyền kiếp, và rất khó diễn tả...