đột tử

Ôm con khi ngủ, tai hại khôn lường

Ôm con khi ngủ, tai hại khôn lường

Ôm con khi ngủ là sự thể hiện tình yêu, "truyền hơn ấm" tình cảm của mẹ sang con nhưng rất dễ là con đường dẫn bé "đi gặp tử thần" nhanh nhất.