độ phân hóa cao

Phổ điểm thể hiện độ phân hóa cao

Phổ điểm thể hiện độ phân hóa cao

GD&TĐ - Phân tích phổ điểm Kỳ thi THPT quốc gia 2019, các chuyên gia đánh giá, phổ điểm thể hiện đề thi THPT quốc gia năm nay có độ phân hóa cao, tạo thuận lợi cho các trường xét tuyển.