độ cao

Thi xây tháp bằng người

Thi xây tháp bằng người

Tại thành phố Tarragon, bắc Tây Ban Nha mới đây đã diễn ra ngày hội mang tên Concurs de Castella có nghĩa là “Thi xây tháp” mà “nguyên liệu” là người .

Tin tiêu điểm