đổi mới nhà trường

Đổi mới nhà trường với chương trình Cambridge

Đổi mới nhà trường với chương trình Cambridge

GD&TĐ - Ngày 16/3, tại Hà Nội, lãnh đạo và giáo viên của nhiều trường trên toàn quốc đã tham gia Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục của Tổ chức giáo dục quốc tế Cambridge Assessment International Education (Cambridge International).

Đổi mới nhà trường, hiệu trưởng cần thích ứng

Đổi mới nhà trường, hiệu trưởng cần thích ứng

GD&TĐ - Theo TS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Học viện Quản lý Giáo dục, năng lực thích ứng (AIlaptability Quotient -AQ) ngày càng quan trọng với các nhà lãnh đạo - những người đứng đầu tổ chức, trong đó có lãnh đạo nhà trường. AQ là khả năng thích ứng, duy trì sự thay đổi của môi trường và đổi mới nhà trường.

Quản lý giáo dục là một nghệ thuật

Quản lý giáo dục là một nghệ thuật

GD&TĐ - Quản lý là nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua người khác; là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Như vậy chức năng cơ bản của quản lý là: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra.