đổi mới GĐ

Năng lực cần có để tạo phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên hiện đại

Năng lực cần có để tạo phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên hiện đại

GD&TĐ - Theo PGS.TS Vũ Trọng Rỹ - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, đặc điểm quan trọng nhất của lao động sư phạm là luôn có sự tương tác giữa con người với con người (thầy - trò, trò - trò, thầy – thầy, nhà trường - cộng đồng xã hội). Đối tượng của lao động sư phạm là con người.