đối tượng yếu thế

Hướng mở nghề nghiệp và việc làm cho đối tượng yếu thế

Hướng mở nghề nghiệp và việc làm cho đối tượng yếu thế

GD&TĐ - Điểm nhấn quan trọng của doanh nghiệp xã hội (DNXH) là tạo ra những dịch vụ và sản phẩm an toàn, hữu ích cho xã hội. Đây cũng chính là một giải pháp hiệu quả trong việc trợ giúp về nghề nghiệp, việc làm cho các đối tượng yếu thế và sự lan tỏa các giá trị nhân văn, sáng tạo trong cộng đồng.