đố kỵ

Ngọc Trinh: Showbiz bon chen và ganh đua dữ lắm

Ngọc Trinh: Showbiz bon chen và ganh đua dữ lắm

"Tôi vẫn ăn ngủ, nghỉ ngơi và mua sắm những thứ mình thích như chẳng có gì xảy ra..."

"Tôi vẫn ăn ngủ, nghỉ ngơi và mua sắm những thứ mình thích như chẳng có gì xảy ra..."
"Tôi vẫn ăn ngủ, nghỉ ngơi và mua sắm những thứ mình thích như chẳng có gì xảy ra..."