định cư trên sao Hỏa

Kế hoạch nuôi sống người định cư sao Hỏa

Kế hoạch nuôi sống người định cư sao Hỏa

GD&TĐ - Nước giải của các phi hành gia có thể được sử dụng như một loại phân bón cho việc gieo trồng không cần đất trong điều kiện vi hấp dẫn. Các nhà khoa học ở Wroclaw (Ba Lan) đang phát triển một hệ thống như vậy. Nguồn cảm hứng đối với họ chính là các kế hoạch thuộc địa hóa sao Hỏa.