đề án

Sơn La thi tuyển hiệu trưởng

Sơn La thi tuyển hiệu trưởng

GD&TĐ - Hội đồng thi tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Sơn La năm 2018 thông báo đến các ứng viên nội dung chuẩn bị dự thi tuyển.

Cải cách để tiền lương trở thành động lực phát triển bền vững

Cải cách để tiền lương trở thành động lực phát triển bền vững

GD&TĐ - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 khoá XII diễn ra vào đầu tuần sau tại Hà Nội sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu nhà trường

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu nhà trường

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" để lấy ý góp ý rộng rãi của các cơ sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên

GD&TĐ - Ngày 1/2/2018, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ LĐ-TB&XH thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Thủ tướng phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công

Thủ tướng phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công và chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu.

Nghiên cứu giáo dục sớm trẻ từ 0 đến 6 tuổi phù hợp điều kiện của Việt Nam

Nghiên cứu giáo dục sớm trẻ từ 0 đến 6 tuổi phù hợp điều kiện của Việt Nam

GD&TĐ - Chính phủ mong muốn Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiều đóng góp hơn nữa đối với công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương xem xét tạo điều kiện để Hội tiếp tục phát triển.

Sóc Trăng: Nhiều thách thức trong triển khai đề án “Dạy và học ngoại ngữ“

Sóc Trăng: Nhiều thách thức trong triển khai đề án “Dạy và học ngoại ngữ“

GD&TĐ - Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” vào cuối năm 2011. Trong quá trình triển khai, ngành giáo dục địa phương gặp không ít thách thức, đặc biệt là việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh dân tộc Khmer.