đề Sinh

Bố tướng

Bố tướng

Cậu con trai đi học về, quẳng cái cặp xuống ghế và đập tay lên bàn uống nước hô lớn:

Tin tiêu điểm