đọc sách

Đọc sách để viết câu chuyện của mình

Đọc sách để viết câu chuyện của mình

GD&TĐ - Thời gian qua, nhiều hoạt động nhằm gây dựng lại văn hóa đọc được các nhà trường, địa phương tại Nghệ An tích cực tổ chức. Từ đó, khơi dậy niềm say mê, thích thú khám phá thế giới tri thức cho học sinh. 
 

Lên Bắc Hà xem “thư viện xanh”

Lên Bắc Hà xem “thư viện xanh”

GD&TĐ - Những mô hình “thư viện xanh” ra đời ở các trường học vùng cao là sáng kiến tuyệt vời của các thầy cô giáo, góp phần nâng cao văn hóa đọc của HS đưa các em đến với những chân trời tri thức mới.

Đánh thức, lan tỏa văn hóa đọc

Đánh thức, lan tỏa văn hóa đọc

GD&TĐ - Năm nay, Ngày sách Việt Nam lần thứ VI được “đánh thức” và lan tỏa trong toàn quốc nhờ cơ chế chính sách mới góp phần chấn hưng văn hóa đọc. Khái niệm ngày sách, tủ sách, đường sách, hội chợ sách, giờ đọc sách đang ngày càng được phổ cập rộng rãi.

Giới trẻ với sách: Những tín hiệu đáng mừng!

Giới trẻ với sách: Những tín hiệu đáng mừng!

GD&TĐ - Sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ, gồm cả mặt tiêu cực và tích cực. Có ý kiến cho rằng, một trong những ảnh hưởng tiêu cực dễ thấy nhất chính là xuất hiện tình trạng sa sút trong văn hóa đọc của một bộ phận giới trẻ hiện nay.