đũa

Những món ăn nhìn là thấy chán

Những món ăn nhìn là thấy chán

Chỉ cần nhìn chấm tròn li ti trong những món ăn này thì dù có đói đến mấy, hội Thần Lợn nhập cũng không còn cảm giác ngon miệng nữa.