đánh giá giáo viên theo chuẩn

Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại trong năm để sắp xếp, luân chuyển giáo viên

Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại trong năm để sắp xếp, luân chuyển giáo viên

GD&TĐ - Kể từ năm học 2019-2020, cơ quan quản lý giáo dục các cấp sử dụng kết quả đánh giá, phân loại trong năm để sắp xếp, luân chuyển đội ngũ từ nơi thừa sang nơi thiếu, xem xét đưa vào đề án tinh giản biên chế, giải quyết có hiệu quả và hợp lý tình trạng thừa cục bộ tại một số đơn vị trên cùng địa bàn...