đánh giá chất lượng

Thành viên thứ hai của ĐHQG TPHCM đạt chuẩn AUN-QA

Thành viên thứ hai của ĐHQG TPHCM đạt chuẩn AUN-QA

GD&TĐ - Thông tin từ Trường ĐH Quốc Tế (HCMIU) – ĐHQG TPHCM cho biết, trường đã được tổ chức AUN thông báo đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA. HCMIU là thành viên thứ hai của ĐHQG TPHCM và là cơ sở giáo dục thứ ba của cả nước đạt chuẩn đánh giá này. 

Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả

Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả

GD&TĐ - Việt Nam đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, nên việc chuẩn hoá các cơ sở giáo dục cũng như các chức danh trong giáo dục là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Để các bộ chuẩn nói chung, chuẩn hiệu trưởng các trường phổ thông nói riêng, thực sự phát huy hiệu quả - quy trình quản lí hiệu trưởng theo chuẩn chắc chắn cần phải được lưu tâm.

Tin tiêu điểm