đánh giá chuẩn hiệu trưởng

Hiệu trưởng phải là người đi đầu trong đổi mới giáo dục

Hiệu trưởng phải là người đi đầu trong đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, vào ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018 quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Và ngày 22/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Thông tư số 20/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.