đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Chuyển mạnh theo đầu ra

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Chuyển mạnh theo đầu ra

GD&TĐ - Sáng nay (31/10), Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về những giải pháp đột phá đào tạo nghề cho lao động nông thôn và những giải pháp đột phá để thu hút vốn đầu tư ngoài khu vực nhà nước.