đào tạo hàng không

Airbus hỗ trợ USTH đào tạo hàng không tại Việt Nam

Airbus hỗ trợ USTH đào tạo hàng không tại Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 27/6 tại Hà Nội - Airbus đã ký kết 02 thỏa thuận với trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội (USTH), nhằm hỗ trợ xây dựng các chương trình mới cấp bằng tiêu chuẩn quốc tế tại Khoa Hàng không và Vũ trụ. Chương trình đào tạo gồm bằng Cử nhân Khoa học về Hoạt động Bảo trì và Kỹ thuật hàng không và bằng Thạc sĩ Quản trị Vận tải Hàng không. Lứa sinh viên Việt Nam đầu tiên tham gia vào 2 chương trình này có thể bắt đầu khóa học vào tháng 9/2018.