đào tạo

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các địa phương trong vấn đề vi phạm quản lý giáo dục, đào tạo

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các địa phương trong vấn đề vi phạm quản lý giáo dục, đào tạo

GD&TĐ -  Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan vấn đề bạo lực học đường để nêu gương, giữ kỷ cương phép nước. Trong đó, làm rõ trách nhiệm của các địa phương trong vấn đề vi phạm quản lý giáo dục, đào tạo.

Đào tạo Quản lý nhà kho theo tiêu chuẩn 5S

Đào tạo Quản lý nhà kho theo tiêu chuẩn 5S

GD&TĐ - “Bố trí xưởng thực hành và Quản lý nhà kho” là khóa đào tạo của hợp phần “Hỗ trợ các Trung tâm xuất sắc về Đào tạo nghề” thuộc chương trình hợp tác phát triển Việt – Đức về Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (GIZ), được thực hiện tại HVCT.