đoàn tàu

Chuyện chưa kể về những người phục vụ lễ tang Đại tướng

Chuyện chưa kể về những người phục vụ lễ tang Đại tướng

Chấp hành mệnh lệnh từ Bộ Tổng tham mưu giao cho Cục Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển lực lượng, trang bị chuyên dụng phục vụ lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo, chỉ huy Cục Vận tải đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ Bộ Tổng Tham mưu giao với tinh thần khẩn trương, linh hoạt và cố gắng cao nhất.

Tin tiêu điểm