đoàn kết

Trâu rừng tấn công hổ giải cứu đồng loại

Trâu rừng tấn công hổ giải cứu đồng loại

Trông thấy đồng loại bị hổ dữ tóm gọn, cả bầy trâu rừng liền quay lại tấn công “chúa sơn lâm” để giải cứu chú trâu đen đủi. Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, cả đàn trâu đã đánh đuổi được kẻ săn mồi.

Tin tiêu điểm