điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có điểm sàn xét tuyển là 18

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có điểm sàn xét tuyển là 18

GD&TĐ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức công bố mức điểm sàn xét tuyển vào trường năm 2019 là 18 điểm. Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Tin tiêu điểm