điểm mới cơ bản

Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục

Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục

GD&TĐ - Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước họp công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Giáo dục.