điều hòa

Tranh cãi kiểu lắp điều hòa dễ gây cháy nhà

Tranh cãi kiểu lắp điều hòa dễ gây cháy nhà

Nhiều người đang tranh cãi về kiểu lắp điều hòa “đông dưới hạ trên” hay 'bốc hoả trên đầu' - tức cục lạnh lắp trong phòng, còn cục nóng lắp ngay trên và được ngăn cách với cục lạnh bằng bằng lớp trần thạch cao mỏng.