đem con bỏ chợ

10 năm quên cấp ngân sách cho TTHTCĐ:  Không thể “đem con bỏ chợ”?

10 năm quên cấp ngân sách cho TTHTCĐ: Không thể “đem con bỏ chợ”?

GD&TĐ - Trước yêu cầu bức bách của cơ sở, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn vì sao 10 năm “quên” cấp kinh phí cho các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), Sở Tài chính Hà Tĩnh đã có những động thái đầu tiên, nhưng chưa biết đến lúc nào mới được giải quyết?