đau uống thuốc

“Rau tập tàng” nỗi nhớ hồn quê xưa tới nay

“Rau tập tàng” nỗi nhớ hồn quê xưa tới nay

Tục ngữ có câu "đói ăn rau, đau uống thuốc" mang hàm ý chân thật và sâu sắc về cuộc sống mà bao thế hệ đã trải qua. Trong nét bình dị của nông thôn, rau tập tàng thấm vào máu thịt dân quê từ xưa cho đến bây giờ, như một nhu cầu và nỗi nhớ.