đa cấp

Hahalolo huy động vốn như đa cấp?

Hahalolo huy động vốn như đa cấp?

GD&TĐ - Mới thành lập nhưng mạng xã hội du lịch Hahalolo đã có một chiến dịch truyền thông mạnh trên các báo. Tuy nhiên, nhìn cách thức hoạt động, dư luận đang cho rằng, Hahalolo đang quá “nổ” và có dấu hiệu huy động vốn theo hình thức đa cấp.

5 công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh đa cấp

5 công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh đa cấp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 5 công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do không đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định.