Đủ tuổi quy định

Đủ tuổi quy định mới được hưởng chế độ hưu trí

Đủ tuổi quy định mới được hưởng chế độ hưu trí

GD&TĐ - Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là một nội dung trong Bộ luật Lao động sửa đổi nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội. Thông tin thêm về vấn đề này, mới đây Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sẽ sớm có danh mục các ngành nghề có thể nghỉ hưu sớm. Việc phân biệt giữa tuổi nghỉ hưu và tuổi nghề cho phép người lao động có thể nghỉ hưu sớm, nhưng để đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí họ cần phải đủ tuổi theo quy định.