Để có thần tượng đúng nghĩa

Để có thần tượng đúng nghĩa

Để có thần tượng đúng nghĩa

GD&TĐ - Gần đây, những hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng xã hội cho thấy một bộ phận giới trẻ đang có cái nhìn lệch lạc về thần tượng. Vấn đề đặt ra là “làm sao để các em có một thần tượng đúng nghĩa?”.