Đề xuất tăng phí

Đề xuất tăng phí 37 trạm BOT để bù sụt giảm doanh thu

Đề xuất tăng phí 37 trạm BOT để bù sụt giảm doanh thu

GD&TĐ - Bộ GTVT vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương đề xuất tăng phí ở 37 dự án BOT trên cả nước để bù sụt giảm doanh thu. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ tháng 5/2016 đến nay, Bộ GTVT chưa thực hiện tăng phí với 59 dự án BOT trên cả nước.Trong khi đó, theo thông tư của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ, lộ trình tăng phí của các dự án BOT là 3 năm một lần.