Đơn ly hôn

Vợ chồng 10 lần bỏ nhau không thành vì đơn ly hôn cứ ký xong lại biến mất sau 1 đêm

Vợ chồng 10 lần bỏ nhau không thành vì đơn ly hôn cứ ký xong lại biến mất sau 1 đêm

Cô sang phòng con thấy cu Tôm đang ngủ nên lấy cái cặp về phòng mở ra tìm. Tùng cũng ngoái đầu xem Ngọc làm gì. Cô lôi trong đó có đến vài tờ giấy A4 nhàu nhĩ nhưng lại gấp đôi kẹp vào nhau. Ngọc hoảng hốt, đơ người vài giây khi những tờ đơn ly hôn của vợ chồng mình suốt thời gian qua nằm trong cặp của con.