Đánh giá học sinh

Đánh giá HS theo hướng tiếp cận năng lực: Đòi hỏi tất yếu

Đánh giá HS theo hướng tiếp cận năng lực: Đòi hỏi tất yếu

GD&TĐ - Các trường phổ thông hiện nay chỉ tập trung vào đánh giá kết thúc chứ chưa chú ý đến quá trình. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT hướng đến phát triển năng lực người học, bên cạnh nội dung, phương pháp giảng dạy không thể không đổi mới kiểm tra đánh giá.

Nếu tôi là giáo viên mắc lỗi…

Nếu tôi là giáo viên mắc lỗi…

GD&TĐ - Với quan điểm không né tránh và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đạo đức nhà giáo, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT các địa phương đã vào cuộc kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề, nhằm đảm bảo kỷ cương trường lớp, điều chỉnh nhận thức và hành vi của những người làm giáo dục.

6 điểm cần lưu ý trong việc đánh giá học sinh

6 điểm cần lưu ý trong việc đánh giá học sinh

Thông qua việc đánh giá học sinh trong lớp học, giáo viên có thể hiểu học sinh hơn và đẩy mạnh quá trình học tập đồng thời giúp học sinh có khả năng nhạy cảm, tự đánh giá được bản thân và tự định hướng cho mình trong quá trình học tập.

 Trung Quốc tăng thêm HS tham gia kỳ thi PISA

Trung Quốc tăng thêm HS tham gia kỳ thi PISA

GD&TĐ - Gần đây, Thượng Hải đã tham gia  kỳ thi PISA và đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng thành phố này không phải là nơi đại diện cho các trường học ở những nơi khác ở Trung Quốc.