Đánh Ghen

Bị xông vào phòng chờ sinh đánh ghen mới biết mình là kẻ thứ 3…

Bị xông vào phòng chờ sinh đánh ghen mới biết mình là kẻ thứ 3…

Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực.