Đáng sợ những hình phạt

Đáng sợ những hình phạt của cộng đồng

Đáng sợ những hình phạt của cộng đồng

Những ngày gần đây, trên báo chí, mạng xã hội liên tiếp phản ánh thông tin về những  vụ ấu dâm, về những lỗi trong khâu tổ chức bán hàng, khuyến mại của một số doanh nghiệp...