Điểm chuẩn trúng tuyển Y đa khoa của TTU là 21 điểm