Đi qua những cổng làng

Đi qua những cổng làng

Đi qua những cổng làng

GD&TĐ - Tôi đã đi qua biết bao cổng làng ở các tỉnh phía Bắc, mỗi cổng làng để lại những cảm xúc rất riêng và sâu sắc không chỉ bởi kiến trúc, văn hóa mà còn là “hồn cốt” đặc trưng của từng làng quê. Mảnh đất Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh ngày nay) vẫn còn những cổng làng cổ hàng trăm năm tuổi mà vẫn vẹn nguyên cả về kiến trúc lẫn giá trị tinh thần.