ĐBQH

ĐBQH: Cơ cấu trình độ lao động đang mất cân đối

ĐBQH: Cơ cấu trình độ lao động đang mất cân đối

GD&TĐ - Theo đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh – đoàn Vĩnh Long, cơ cấu trình độ lao động trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội hiện nay là: 1 đại học - 1 cao đẳng - 1 công nhân kỹ thuật. Cơ cấu này đang mất cân đối. Các nước châu Âu hiện nay cứ 1 lao động đại học thì có 3 trình độ cao đẳng và 10 lao động công nhân kỹ thuật.

ĐBQH lo lắng cho đội ngũ giáo viên trước đề xuất bỏ biên chế suốt đời

ĐBQH lo lắng cho đội ngũ giáo viên trước đề xuất bỏ biên chế suốt đời

GD&TĐ - Phát biểu thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, đại biểu Đặng Thuần Phong – đoàn Bến Tre băn khoăn với đề xuất bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên hiện nay chủ yếu là viên chức, lương thấp và áp lực nhiều.