ông hoàng bà chúa

Chuyện khó tin về vị vua thà bị chôn sống còn hơn đầu hàng

Chuyện khó tin về vị vua thà bị chôn sống còn hơn đầu hàng

Lịch sử từng ghi nhận một sự kiện khó tin là một vị vua thà bị chôn sống còn hơn đầu hàng. Diễn ra vào năm 871 sau Công nguyên, vua Herlaug ở Namdalen, miền Trung Na Uy nhất quyết không đầu hàng khi bại trận. Do vậy, ông và 11 người đàn ông bị chôn sống trong một gò đất lớn trên đảo Leka.