ông già

Dũng cảm

Dũng cảm

GD&TĐ - Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên

Chờ lâu

Chờ lâu

Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất.

Cướp nhầm

Cướp nhầm

Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên: "Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại. 

Cho tiền người ăn xin - tiếp tay cho người lười nhác?

Cho tiền người ăn xin - tiếp tay cho người lười nhác?

Năm lần bảy lượt cho ông ta tiền, điều đó khiến con thấy đỡ áy náy, thấy vui vì làm được việc tốt, giúp đỡ được người khác, nhưng như thế là ủng hộ một người lười biếng, một người kém cỏi và một người thiếu tự trọng...